LOGIN TO INTERNET INFORMATION SYSTEM    SLO
Faculty of Natural Sciences and Engineering
University of Ljubljana
Obveščamo vas, da smo z dnem 29.02.2024 na VIS (Visokošolski informacijski sistemi) prešli na sistem enotne prijave (SSO) preko EntraID, kar pomeni, da bo prijava mogoča le preko Microsoft prijavnega okna.
V prihodnje bo Univerza v Ljubljani z namenom izboljšanja varnosti uvedla tudi dodatni varnostni mehanizem večkratnega preverjanja pristnosti (MFA). Študente vabimo, da si sami čim prej nastavijo MFA na njihoverm O365 računu.
Navodila najdejo na Microsoftovi spletni strani in IDPortalu.

Use the button below to log in to VIS using an Microsoft account:You can change your password on the page

https://id.uni-lj.si/digitalnaidentiteta

By using VIS you agree with usage of cookies. VIS is using session cookies only for technical and security reason.
Cookies did not store any personal data and they are not used for any statistical purposes. Cookies are not transferred to any other organization.
On logout, cookies are automatically deleted from your computer. More about cookies